Darovanie krvi

Krv je veľmi vzácna a potrebná pre život, preto každoročne organizujeme „darovanie krvi“ v priestoroch spoločnosti. Účasť býva hojná, preto chceme ešte raz poďakovať našim darcom za tento chvályhodný skutok, za ktorým stojí záchrana mnohých životov.