„Objav príležitosti PEDAS“

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (PEDAS) na Žilinskej univerzite zorganizovala podujatie s názvom „Objav príležitosti PEDAS“, ktoré spája študentov železničnej dopravy s ich možnými budúcimi zamestnávateľmi. 

V METRANSe máme vždy záujem o talentovaných študentov z oblasti dopravy, a tak sme prirodzene na tomto podujatí nechýbali. Naši kolegovia – personálna riaditeľka, pani Elena Rajdlová, riaditeľ železničnej dopravy, Ing. Matej Franc, a Key Account Manager, Richard Lepi, mali možnosť odprezentovať, o čom je svet METRANSu. 

V rámci workshopu sa naši kolegovia stretli a diskutovali s množstvom študentov. Študenti mali príležitosť informovať sa o pracovných možnostiach a možnostiach využitia ich študijných poznatkov v praxi.

Spätná väzba od študentov bola výborná, a tak sa radi podobných podujatí zúčastníme aj v budúcnosti. Pre talentovaných mladých ľudí sú naše dvere vždy otvorené a radi privítame nových kolegov vo firme s rodinnou atmosférou, ktorá je súčasne jedným z najväčších hráčov v intermodálnom biznise v Európe.