METRANS Terminal Tour

🤩 Ako vzbudiť záujem novej generácie o svet intermodálnej dopravy? Odpoveďou je METRANS Terminal Tour!

Z triedy na terminál Košice

🚆 Nedávna exkurzia na našom termináli Haniska pri Košiciach privítala 60 siedmakov zo Základnej školy na Kežmarskej ulici v Košiciach. Študenti sa vydali na cestu celým terminálom, kde mali možnosť preniknúť do jeho každodennej prevádzky a železničnej technológie.

🌟 Skutočné kúzlo sa však udialo cestou späť do školy 🚌. Žiaci si odniesli zážitky a nové informácie, o ktorých s nadšením rozprávali, čo je dôkazom toho, že exkurzia ich naozaj zaujala.

Deň plný objavov v Dunajskej Strede

🎒 Na potulky naším ďalším terminálom v Dunajskej Strede sa tentokrát vydalo 50 bystrých a nedočkavých žiakov z druhého stupňa ZŠ Lehnice. Vzrušenie bolo badateľné už od začiatku, keď nastúpili do autobusu na pútavú prehliadku pod vedením našich odborníkov z terminálu.

🛠️ Od manévrov pri nakladaní kontajnerov „štekrom“ až po zložité opravy kolies – naši kolegovia priviedli terminál k životu perfektne načasovanými ukážkami.

✨ Vďaka ukážkam a panoramatickým výhľadom na rušnú trať zdobenú našimi portálovými žeriavmi boli mladí bádatelia aj učitelia očarení zložitosťou a rozmanitosťou logistiky nášho terminálu.

Tieto exkurzie sú nielen pre žiakov, ale aj pre nás vždy nezabudnuteľným zážitkom.

Tešíme sa na ďalšie podobné príležitosti!