Mikuláš v METRANS

Našich zamestnancov prišiel navštíviť Mikuláš! A nebol sám. Prišiel aj čert a dvaja anjelikovia 😊. Postarali sa o výbornú chuť predvianočného punču a Mikuláš s čertom rozdávali sladkosť, veselú náladu a, samozrejme, vitamínové balíčky, ktoré naši zamestnanci dostávajú pravidelne, pretože METRANS vie, ako veľmi je zdravie každého kolegu dôležité!